วิธีดาวโหลด และติดตั้งโปรแกรม Skype

สอนดาวโหลด สมัคร และติดตั้ง

.
ปล. 1
ติดตั้งโปรแกรม Skype ให้เรียบ (ผ่านใน คอมพิวเตอร์ หรือโน๊ตบุคเท่านั้น)

ปล. 2 ในกรณีที่ไม่มีคอม หรือโน๊ตบุค ให้ทักหาพี่เลี้ยงทันที!

This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.